Jukka-Pekka Muotio

Työaikalaki, hallituksen purettava korporatismia ja kunnioitettava perustuslakia

  • Työaikalaki, hallituksen purettava korporatismia ja kunnioitettava perustuslakia

Työelämän vaatimukset muuttuvat tekniikan, tapojen ja työn luonteen muuttuessa. Työaikalaki on 90- luvulta eikä se täysin vastaa nykyajan työntekijöiden ja -antajien tarpeita. Hallituksen uudistustyö on kohdallaan ja monissa kohdin on löytänyt oikeat ongelmat. Nykylainsäädännön ongelmia ovat byrokratia, liika yksityiskohtaisuus sekä erityisesti säädösten lähtökohdat jossa työtä tehdään vain työnantajan määrittelemässä paikassa.

Vastaukset vain eivät ole sitä mitä on tarpeen olla.

Uuden työaikalain tulee pyrkiä vähentämään byrokraattista taakkaa. Sääntely sallituista yötyöaloista tulee poistaa kokonaisuudessaan. Paljon tehokkaampaa on ohjata terveydelle haitallinen yötyö pakollisella oikeansuuruisella (Esim. 30% tai 5€/h, kumpi tahansa on isompi) yövuorolisällä mahdollisimman vähäiseksi. Vastapainoksi sunnuntai ja pyhälisiä laskettaisiin muun kuin yöaikaan tehtävän työn osalta nykyisestä 100% korvauksesta.

Ehdotus sisältää uuden käsitteen ”joustotyöaika”, Jolla pyritään vastaamaan työn tarpeisiin, joka ei ole täysin autonomista johtamis tai muuta työtä, mutta joka ei kuitenkaan ole täysin aikaan ja paikkaan sidottua. Ongelmallista on kuitenkin se, että joustotyö on epämääräisesti määritelty eikä juurikaan eroa muusta autonomisesta työstä jossa työntekijä voi itse päättää työntekoajan ja -paikan. Säännös on turhaa byrokratiaa paikkaan jonne sitä ei tarvita.

Myös työaikalain ulkopuolelle jäävien henkilöiden määrittely on sekava. Työaikalain ulkopuolelle ei pidä jättää henkilöitä joilla ei ole tosiasiallista mahdollisuutta työaika-autonomiaan, eli eivät voi täysin määritellä itse työnteon aikaa ja paikkaa. Työaikalain ulkopuolelle jätettävien henkilöiden määrittelyn tulee perustua vain ja ainoastaan työaika-autonomiaan, ei perhesuhteisiin tai muuhun asemaan yrityksessä.

Suurin ongelma esityksessä kuitenkin on, että se ei aseta kaikkia työntekijöitä ja -antajia tasavertaiseen asemaan työehdoista sopimisen suhteen. Esityksessä on varattu mahdollisuudet poiketa laista lähes kokonaisuudessaan työntekijä ja -antaja järjestöille antamatta vastaavaa mahdollisuutta järjestäytymättömille työntekijöille tai -antajille.

Suomessa on päästetty korporatismi valtaan jossa työnantajien ja -tekijöiden järjestöt käyttävät suurta valtaa, jonka pitää olla vain eduskunnalla. Ei ole oikein moraalisesti eikä perustuslain mukaista, että suuret järjestöt päättävät sopimuksista, jotka koskevat myös kolmansia tahoja saati oikein, että lainsäädännössä varataan vain tälläisille järjestöille mahdollisuus poiketa laista.

Työaikalain uudistuksessa olisi hyvä mahdollisuus aloittaa korporatismin purkaminen tekemällä laista neutraali sopijaosapuolten suhteen.

 

Lähteet:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80305/32_2017_...

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän JuhaKuusama kuva
Juha Kuusama

Ministeriö(!) esittää, että ammattiliitoilla olisi valta myöntää yrityksille ja työntekijöille helpotuksia ja poikkeuksia, joita eduskunta ei voi myöntää. Voiko selvemmin ilmaista missä yhteiskuntamme todellinen valta on?

Käyttäjän Jukka-PekkaMuotio kuva
Jukka-Pekka Muotio

Lopullinen esitys nähdään ilmeisesti kesäkuussa, mutta näillä SDP:n kannatuslukemilla tuskin tullaan parempaan päin yhtään, vaan päinvastoin.

Toimituksen poiminnat